Delpro

Logotip i icona d’aplicació de Delpro, un software ERP+Producció, que combina la gestió administrativa de l’empresa i a l’hora permet el control de les diferents màquines involucrades en el procés de producció.

El software és la integració de dos programes, Delfos ERP i Productika, és per això que el logotip inclou dues parts i incorpora les dues inicials d’ambdós productes, creant un símbol central que recorda l’infinit ? .