Hidratecnic web

Pàgina web per una empresa de venda de maquinària pesada per a la construcció.

Fa servir el motor CMS WordPress, administrat per el pròpi client.