Curs de Drets Humans

Pòster pel 28è curs anual de Drets Humans promogut des de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

Pòster fonamentalment pràctic, amb les dates i títols de les jornades que tenen lloc durant el curs, així com tota la informació referent a matriculacions i altres dades tècniques.

Com a innovació s’ha afegit un Codi QR al marge inferior dret, a través del qual la persona interessada pot accedir directament amb el seu mòbil, a la plana web amb tota la informació complementaria del curs. És com un link d’una pàgina web però en paper, directament damunt del pòster.