Rodal Verd

Client: Rodal Verd UTE.

La Unió Temporal d’Empreses de nova creació Rodal Verd necessitava una imatge gràfica completa, logotip, colors corporatius i els elements bàsics de la imatge de cara al client, tarjetes de visita, paper corporatiu i sobres per la correspondència.

L’activitat principal de l’empresa és el manteniment i gestió d’arees verdes. Es va obtar per una imatge neta i clara on el blanc i el verd són els dominants.

El símbol està composat per una fulla d’arbre i un cercle de gespa. Per la tipografia es va obtar per uns caràcters arrodonits que doten de dinamisme a la imatge general.