Foresab

Client: Foresab, Companyia forestal de Sabadell, S.L

La Companyia Forestal de Sabadell, buscava la realització d’un tríptic on explicar d’una manera clara i atractiva els serveis ofertats.

Partint de les imatges aportades pels pròpis clients es va realitzar el tríptic amb una línia senzilla i amb colors clars, destacant sobretot el color verd en clara referència a la matèria primera amb què treballa l’empresa, la vegetació.

A l’interior el tríptic conté la descripció detallada dels serveis i s’integren les imatges corresponents, retallades en el perfil de La Mola, la muntanya que forma part de la seva imatge gràfica.

A petició del client el tríptic es va realitzar amb 2 tintes planes i sobre paper estucat brillant.