AGAUR – Fulletons

Client: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya, Departament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació).

Es van realitzar una sèrie de tríptics informatius de cara al Saló de l’Ensenyament, amb la intenció de refermar la imatge gràfica de l’agència, reencaminant-la a la idea originaria.

El primer era un tríptic amb un plegat especial que separava els continguts en pestanyes independents.

Es van realitzar també, un quadríptic que seguia la linia de la sèrie, i un tríptic institucional de presentació de l’agència.

També es recreà un petit díptic quadrat destinat a ser repartit com a “flaier”, i un logotip pel 25è aniversari dels premis CIRIT .